ขอเชิญชวนบุคลากรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์คณะฯ สู่การปฏิบัติ ปี 2566

  • May 19, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรคณะทันตแพทย์ศาสตร์ทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนยุทธศาสตร์คณะฯ สู่การปฏิบัติ ปี 2566

เพื่อการนำมาพัฒนาการบริหารงานของคณะฯ ให้ดียิ่งขึ้นไป ตามเกณฑ์ EdPEx


โดยการแสดงความเห็นนี้ จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งของท่าน โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง จะเป็นพระคุณอย่างสูง


ร่วมแสดงความเห็นได้ที่ https://cmu.to/8aNmm