คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อิทธิพัทธ์ สามัญเขตกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสนักศึกษา 610910066

  • March 27, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นทพ.อิทธิพัทธ์ สามัญเขตกิจ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัสนักศึกษา 610910066 เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ "The Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) โดย US embassy" และจะเข้าร่วมการสัมมนา Technology & Innovation on Creative Ai and Cultural Influence ในวันที่ 24 - 28 เมษายน 2566 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม