คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี

  • March 20, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย ทัดศรี กรรมการอำนวยการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น นิสิตเก่าแพทย์จุฬาฯ ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 75 ปี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่ม "รางวัลเชิดชูเกียรติแพทย์จุฬา ต้นแบบแห่งความสำเร็จ"