ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี

  • March 13, 2023
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม และร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี

เพื่อเป็นสิริมงคลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ณ บริเวณสนามกลาง คณะทันตแพทยศาสตร์

ท่านที่ประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพ และร่วมทำบุญ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ https://cmu.to/iQAZF

ตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2566