คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Talk Show "เรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง" ในวันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช

  • June 22, 2017
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง Talk Show "เรียนรู้อย่างเข้าใจ ลดการใช้พลังงานอย่างถูกต้อง" ในวันที่ 12 ก.ค. 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสุทธาสิโนบล ชั้น 4 อาคาร 1 คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.