ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไร? จะช่วยป้องกัน COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น​

ใส่หน้ากากอนามัยอย่างไร? จะช่วยป้องกัน COVID-19 ได้ดียิ่งขึ้น

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. วิธีใส่หน้ากากอนามัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ.pdf Download

QRCODE