คำแนะนำในการทำความสะอาดช่องปากเด็กแรกเกิด - 7 ปี

คำแนะนำในการทำความสะอาดช่องปากเด็กแรกเกิด - 7 ปี

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. คำแนะนำในการทำความสะอาดช่องปากเด็กแรกเก.pdf Download

QRCODE