การทำความสะอาดฟันเทียม (สำหรับบุคคลทั่วไป)

การทำความสะอาดฟันเทียม (สำหรับบุคคลทั่วไป)

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. การทำความสะอาดฟันเทียม (บุคคลทั่วไป).pdf Download

QRCODE