กันไว้ดีกว่าแก้ "โรคปริทันต์" ป้องกันได้ด้วยตัวคุณเอง

กันไว้ดีกว่าแก้ "โรคปริทันต์" ป้องกันได้ด้วยตัวคุณเองผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. ปริทันต์.pdf Download

QRCODE