การบริหารใบหน้าและช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ

การบริหารใบหน้าและช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. บริหารกล้ามเนื้อใบหน้าหน้า.pdf Download

QRCODE