ชุดทำความสะอาดช่องปากมาตรฐานผู้สูงอายุ

ชุดทำความสะอาดช่องปากมาตรฐานผู้สูงอายุ

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. สื่อชุดมาตรฐาน(ผู้สูงอายุ).pdf Download

QRCODE