อุปกรณ์เสริมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

อุปกรณ์เสริมในการดูแลสุขภาพช่องปาก

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. อุปกรณ์เสริมในการทำความสะอาดช่องปาก.pdf Download

QRCODE