ชุดทำความสะอาดฟันมาตรฐาน(สำหรับเด็ก)

ชุดทำความสะอาดฟันมาตรฐาน(สำหรับเด็ก)

ผู้จัดทำ

คลินิกส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน

ติดต่อ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-944469

เอกสารประกอบ

  1. สื่อชุดมาตรฐาน(เด็ก).pdf Download

QRCODE