ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์

  • January 8, 2021
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มช. วิทยากรหลัก รศ.ทพญ.ดร.พนารัตน์ ขอดแก้ว กิจกรรมละ 15,000 บาท

ลงทะเบียนได้ที่ https://mis.dent.cmu.ac.th/maxillo-regist/frontend/web/?r=conference/regis

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณดลยา เมฆอุตส่าห์ โทร 053-944427 E-Mail : donlaya1231@gmail.com