ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติสาขาทันตแพทยศาสตร์องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง "Collaborative Research in Dentistry"ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564

  • December 21, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติสาขาทันตแพทยศาสตร์องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง "Collaborative Research in Dentistry"

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ QR Code หรือลิงค์ https://dfct2021.dent.cmu.ac.th/frontend/web/