โครงการพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ปีงบประมาณ 2564 ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสายใยส่งถึงน้อง :ร่วมถักหมวกไหมพรมด้วยโครเชต์” ติดต่อขอรับอุปกรณ์ หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ อาคาร 7 ชั้น 2

  • November 11, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มช. ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “โครงการสายใยส่งถึงน้อง :ร่วมถักหมวกไหมพรมด้วยโครเชต์”

โดยจะนำไปมอบให้กับน้องๆ บนดอย ในช่วงฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้

ติดต่อขอรับอุปกรณ์ หรือร่วมบริจาคเงินได้ที่งานการเงิน การคลังและพัสดุ อาคาร 7 ชั้น 2

หรือสามารถโอนเงินบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ เลขที่บัญชี 521-0-62184-7

ชื่อบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์ มช.(เงินบริจาค)

(ระยะเวลา ดำเนินโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564)