​คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2563​

  • September 22, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ ศิษย์เก่าดีเด่นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2563