รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานการเงิน การคลัง และพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

  • July 2, 2020
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

แบบฟอร์มใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยล่าสุด