กำหนดการการปฐมนิเทศและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

  • June 18, 2020
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการการปฐมนิเทศและกล่าวคำปฏิญาณตนของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.63 เวลา 13.30 – 15.35 น.

ผ่านโปรแกรม ZOOM ID : 675 998 1427