เร็ว ๆ นี้...เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “JUDFUN VARIETIES 2021: MAA PAH KAN” จัดโดยสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่​

  • February 19, 2020
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

เร็ว ๆ นี้...เตรียมพบกับงานประชุมวิชาการ หัวข้อ “JUDFUN VARIETIES 2021: MAA PAH KAN” จัดโดยสาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่