ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

  • January 30, 2020
  • ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งทันตแพทย์ (รองสอง)