ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.ดลฤดี ชุมภูรัตน์ รหัส 3209016 ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54

  • January 17, 2020
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.ดลฤดี ชุมภูรัตน์ รหัส 3209016 (ตำแหน่งปัจจุบัน : ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์) ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริการสังคม โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในพิธีซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 วันที่ 26 มกราคม 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่