​ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ชาว มช. ร่วมส่งความสุขและความปรารถนาดีผ่านคำอวยพรปีใหม่ กับ CMU e-Card

  • December 26, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2563 ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร ชาว มช. ร่วมส่งความสุขและความปรารถนาดีผ่านคำอวยพรปีใหม่ กับ CMU e-Card ด้วย CMU Account ได้ที่ https://ecard.cmu.ac.th/

คู่มือการใช้งาน https://www.cmu.ac.th/CMUArticle/ArticleDownload.aspx?id=94c36664-0e10-4e32-a96a-7a40ffac4214&fbclid=IwAR34vW1R2nxHAtY254Mxeflpl6M7WxcnW81hXfxSDugWQ56Sidvxf5NYwoQ