ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับบัตรคิวทำฟันได้ตั้งแต่ เวลา 07.00-14.00 น. ***โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย***

  • October 3, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับบัตรคิวทำฟันได้ตั้งแต่ เวลา 07.00-14.00 น.

พบกับกิจกรรมบริการทางทันตกรรม ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน

***โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย***