รับบริจาคขยะรีไซเคิล สำหรับจัดทำรถกระทงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากวัสดุรีไซเคิล เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่รถกระทงใหญ่ ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2562

  • September 26, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับบริจาคขยะรีไซเคิล สำหรับจัดทำรถกระทงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากวัสดุรีไซเคิล

เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่รถกระทงใหญ่ ประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2562

ส่งได้ที่งานบริหารทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ) ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 โทร 053-944 411