ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษา บริจาคหนังสือ ตำรา หรืองานวิจัยทางสาขาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อมอบให้กับห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Faculty of Dentistry, Health Sciences University Lao PDR

  • July 24, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ และนักศึกษา บริจาคหนังสือ ตำรา หรืองานวิจัยทางสาขาทันตแพทยศาสตร์ เพื่อมอบให้กับห้องสมุด คณะทันตแพทยศาสตร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Faculty of Dentistry, Health Sciences University Lao PDR

บริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาค ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 อาคาร 7 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-944 487