ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD, DOCTORAL STUDENT/POSTDOCTORAL – RESEARCH FELLOW/SCIENTIST CATEGORY งานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562

  • July 15, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.สาธิมา เอี่ยมวรวุฒิกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล THE BEST ORAL PRESENTATION AWARD, DOCTORAL STUDENT/POSTDOCTORAL – RESEARCH FELLOW/SCIENTIST CATEGORY

เรื่อง Effects of Biotic Supplementations on Jawbone Properties in Obese-Insulin Resistant Rats”

อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

จากงานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562