ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.ณิชา โกมลมาลัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The 1st RUNNER UP ORAL PRESENTATION AWARD, MASTER/POSTGRADUATE STUDENT CATEGORY งานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562

  • July 15, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ทพญ.ณิชา โกมลมาลัย นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The 1st RUNNER UP ORAL PRESENTATION AWARD, MASTER/POSTGRADUATE STUDENT CATEGORY

เรื่อง Human Papillomavirus Genotypes 16 and 18 Infection and p16 Expression in Oral Squamous Cell Carcinomas in Northern Thailand”

อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพ.ดร.อะนัฆ เอี่ยมอรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จากงานประชุมวิชาการ อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 17 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2562