ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีตกแต่งเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 27-28 มิ.ย.62

  • June 24, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเชิญคณาจารย์ ทันตแพทย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีตกแต่งเทียนพรรษาและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 27 มิ.ย.62 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดกิจกรรมประดับตกแต่งเทียนพรรษา ณ บริเวณโรงอาหารคณะ

วันที่ 28 มิ.ย.62 เวลา 08.45 น. นำเทียนพรรษาไปสมโภชร่วมกับ มช. ณ ศาลาธรรม (ขึ้นรถ ณ บริเวณหน้าอาคาร 7 )

โปรดแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองคณะฯ