ขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป

  • June 14, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.คลินิก ทพ.การุณ เวโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป