ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดรพ.ทันตกรรม (ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม) จำนวน 1 อัตรา

  • June 13, 2019
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว พนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม