​ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

  • June 11, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 “ขุนเลเกมส์” ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

1.) นายเกษตร วังขาว ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน วิ่งผลัด 4x400 ม.

2.) นายปัทมินทร์ เมฆบังวัน ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง วอลเลย์บอล

3.) นายภาณุพงศ์ ใจแก้ว ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x100 ม.

4.) นางนันทนัช วงศ์คำ
-ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน กระโดดไกล
-ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ทุ่มน้ำหนัก
-ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 ม.
-ได้รับรางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x400 ม.

5.) นายสุชาติ กาทู ได้รับรางวัลที่ 2 เหรียญเงิน เซปักตะกร้อทีมชุด