รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา

  • June 6, 2019
  • ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)

ใบสมัครพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว