​โรงพยาบาลทันตกรรม คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาท/ปี โทรสอบถามได้ที่ 053-944431

  • May 28, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลทันตกรรม คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการผู้ประกันตน กรณีทันตกรรม “ทำฟัน”

ไม่ต้องสำรองจ่าย ผู้ประกันตนใช้สิทธิ์ ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าฟันคุด ในอัตรา 900 บาท/ปี

โทรสอบถามได้ที่ 053-944431