คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งด การเรียนการสอนและการให้บริการผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 เนื่องจากคณะฯ กำหนดจัดประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562 ทั้งนี้คลินิกทันตกรรมพิเศษเปิดให้บริการนอกเวลาตามปกติ (ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-20.00 น.)

  • May 14, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งด การเรียนการสอนและการให้บริการผู้ป่วย

ตั้งแต่วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562

เนื่องจากคณะฯ กำหนดจัดประชุมสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2562

ทั้งนี้ คลินิกทันตกรรมพิเศษเปิดให้บริการนอกเวลาตามปกติ (ตั้งแต่เวลา 16.30 น.-20.00 น.)