​คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวทันตฯ ร่วมใส่เสื้อเหลืองในช่วงพิธีบรมราชาภิเษกถึงงานเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562

  • April 4, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนชาวทันตฯ ร่วมใส่เสื้อเหลืองในช่วงพิธีบรมราชาภิเษกถึงงานเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2562