ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.สุฤดี ทายะติ​ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป

  • March 5, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ทพญ.สุฤดี ทายะติ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยว ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2561 เป็นต้นไป