ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อเรื่อง "Advanced imaging in dentistry" วิทยากรโดย Prof. Dr. Donald Alton Tyndall

  • February 7, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อเรื่อง "Advanced imaging in dentistry" วิทยากรโดย Prof. Dr. Donald Alton Tyndall จาก The University of North Carolina at Chapel Hill (UNC-CH) School of Dentistry ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00 - 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์

ผู้สนใจ ติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ (งานวิจัย) โทร. 053-944-421, 28 ภายในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562