ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น สาขาบริการสังคมประจำปี 2561 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • January 18, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

สาขาบริการสังคมประจำปี 2561 จากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่