ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ในสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

  • January 14, 2019
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ทพญ.ดร.สิริพร ฉัตรทิพากร สังกัดภาควิชาชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ในสาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์-ชีววิทยาช่องปาก ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป