ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์และศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์

  • January 8, 2019
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์และศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทันตแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบริเวณช่องปากและใบหน้าด้วยสิ่งประดิษฐ์

ผู้สนใจเข้าร่วมสมัครผ่าน QR Code หรือ click https://mis.dent.cmu.ac.th/maxilo-regist/frontend/web/index.php รับจำนวนจำกัด !!

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ศูนย์บูรณะช่องปากและใบหน้า เบอร์โทรศัพท์ 053-944443