รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา)

  • November 9, 2018
  • ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์และ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานทันตกรรม

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว