รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) สังกัดงานการเงินฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 1 อัตรา

  • November 1, 2018
  • ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(ด้านการเงิน)