ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) หัวข้อเรื่อง "แนวปฏิบัติในการยื่นขอการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ” ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์

  • October 31, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนาฯ (Research Club) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในหัวข้อเรื่อง "แนวปฏิบัติในการยื่นขอการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ” วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ประธานคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพระดับส่วนงาน ชุดที่ 5 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว รองประธานคณะกรรมการฯ ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคาร 6 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนได้ที่ งานบริการการศึกษาฯ (คุณกรองกาญจน์ ใจคำปัน) โทร. 053-944-421 ภายในวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561