การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCAS) ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

  • October 26, 2018
  • ข่าวรับสมัครนักศึกษา

(1)โครงการหมอฟันคนดี (คุณสมบัติ) ปี 62

(2)เอกสารประกอบการพิจารณา

(3)หมอฟัน 01-2562

(4)หมอฟัน 02-2562

(5)แบบฟอร์มตรวจสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์