ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Prosthodontics Instruments and Options for Implant Dentistry” วิทยากรโดย Dr.Peerapat Kaweewongprasert,DDS,MSD ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องบรรยาย 5

  • October 2, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Prosthodontics Instruments and Options for Implant Dentistry” วิทยากรโดย Dr.Peerapat Kaweewongprasert,DDS,MSD ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องบรรยาย 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่