ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India”ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 2 อาคาร 7

  • October 1, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India” โดย Prof. Ponnudurai Arangannal จาก Department of Pedodontics, Sree Balaji Dental College and Hospital, Chennai, India ในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 2 อาคาร7 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่