พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือ มีปัญหาการรับบริการ โปรดแจ้ง อ.ทพญ.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ผู้จัดการคลินิกทันตกรรมพิเศษ

  • August 1, 2018
  • ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานบริการไม่สุภาพ หรือ มีปัญหาการรับบริการ โปรดแจ้ง อ.ทพญ.ดร.อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์ ผู้จัดการคลินิก

Voice of customer. Please feedback our service to Dr.Areerat Nirunsittirat Manager.

แจ้งได้ที่ E-mail : manager.specialdental@gmail.com หรือ ID line : VoiceSPDC