ขอเชิญชวนคณาจารย์ ทันตแพทย์ ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

  • July 17, 2018
  • ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติม http://web1.dent.cmu.ac.th/thai/ce_new/index.php?r...