ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรและศิษย์เก่าทุกท่านร่วมเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นเนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2561 โดยส่งแบบฟอร์มเสนอชื่อภายในวันที่ 20 ก.ค. 2561

  • July 12, 2018
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดข้อมูล

แบบเสนอชื่อ ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ “วันมหิดล” ปี 2561